Targi i wystawy

 1. Przygotowanie:

   Sprawdzamy zdolność eksportową produktów.
   Definiujemy cele targowe: Co chcemy osiągnąć poprzez uczestnictwo w targach?
   Wybieramy rynek, na którym chcemy się wystawić. (WEI)
   Dokonujemy wyboru konkretnej wystawy. (WEI)
   Kontaktujemy się z koordynatorem polskiego wystąpienia. (WEI)
   Zbieramy informacje o rynku i wystawie. (WEI)
   Sprawdzamy możliwości refundacyjne. (WEI)
   Sprawdzamy nasze produkty, certyfikaty i aprobaty techniczne na dany rynek.
   Ustalamy wstępny budżet na daną wystawę.

 2. Planowanie:

   Ustalamy w firmie osobę odpowiedzialną za przygotowanie do wystawy i kontaktu
  z WEI.
   Dokonujemy rezerwacji stoiska u koordynatora polskiego wystąpienia. (WEI)
   Analizujemy środki reklamowe, możliwości wysyłki eksponatów.
   Wstępnie planujemy pobyt na wystawie. (WEI)

 3. Faza przygotowań:

   Ustalenie lokalizacji. (WEI)
   Wybór zabudowy stoiska. (WEI)
   Wyposażenie stoiska - projekt, grafika, elementy dodatkowe, itp. (WEI)
   Obsługa stoiska.
   Transport eksponatów. (WEI)
   Kontakt z potencjalnymi odbiorcami.
   Poszukiwanie potencjalnych gości.
   Szczegółowy plan kosztów: powierzchnia, opłaty obowiązkowe, media, zabudowa, tłumacz/hostessa, catering na stoisku, upominki reklamowe, spedycja targowa, koszty podróży i pobytu przedstawicieli firmy. (WEI)
   Wypełnienie wniosku o refundację. (WEI)
   Szczegółowe planowanie podróży: rezerwacja biletów lotniczych, hoteli, pomoc wizowa, transfery, itd. (WEI)

 4. Ostatnie przygotowania:

   Sprawdzamy plan udziału i podróży. (WEI)
   Szkolenie obsługi stoiska.
   Przygotowanie materiałów informacyjnych i reklamowych. (WEI)
   Zestawienie dokumentacji - zgłoszeń, zamówień, faktur i płatności. (WEI)
   Przygotowujemy formularze - notatki z rozmów z odwiedzającymi, formularze zamówień.
   Wysyłka zaproszeń do istniejących i potencjalnych klientów.

 5. Na miejscu:

   Kontakt z polskim koordynatorem wystąpienia. (WEI)
   Aranżacja stoiska. (WEI)
   Przygotowanie eksponatów do prezentacji. (WEI)
   Rejestracja. (WEI)
   Wdrożenie personelu.

 6. Podczas targów:

   Obserwacja wystawy, wnioski dotyczące wystawy, spektrum wystawców, potencjału odwiedzających, organizacji targów, obecności konkurencji.
   Kontakty z odwiedzającymi.
   Udział w imprezach towarzyszących - bankiet, seminaria, konferencje i prezentacje.
   Rozmowy handlowe, negocjacje. (WEI)
   Raporty dzienne, analiza wraz z personelem stoiska.

 7. Po targach:

   Odpowiedzi na zapytania klientów.
   Pielęgnacja potencjalnych kontaktów handlowych.
   Informacje w mediach i na stronie www.
   Rozliczenie i sprawdzenie budżetu.
   Sprawozdanie i rozliczenie refundacji.
   Podsumowanie wystawy - realizacja założonych celów.
   Wyciągnięcie wniosków.


 

targi i wystawy