Aktualności

Poddziałanie 3.3.3 PO IR 2014-2020 - Go to Brand służy wsparciu promocji i internacjonalizacji polskich marek eksportowych. Jest to działanie nowej perspektywy finansowania najbardziej zbliżone do działania „Paszport do Eksportu” oraz Poddziałania 6.5.2 z PO IG 2007-2013.

Docelowe działanie nowej perspektywy finansowania, nastawione stricte na rozwój eksportu (promocję polskich marek zagranicą) będzie oznaczone numerem 3.3 i będzie nosiło nazwę Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. W działaniu tym zawiera się Poddziałanie 3.3.3.

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Według Szczegółowego Opisu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój alokacja na Poddziałanie 3.3.3 będzie wynosiła 90 mln PLN, z czego na województwo mazowieckie będzie przypadać 8 951 432 PLN, a na pozostałe 15 województw 81 048 568 PLN.

Termin naboru do programu Go to Brand.

Według Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok nabór do programu Go to Brand rozpocznie się w 24 czerwca 2016 r. Ogłoszenie konkursu nastąpi 16 maja 2016 roku.

Maksymalna wartość projektu: 1 000 000 PLN.

Budżet konkursu: 100 000 000 PLN.

Wsparcie:

– do 50 % (pomoc publiczna i de minimis)
– do 85% (pomoc de minimis)

W przypadku, gdy całość wydatków jest finansowana za pomocą de minimis wysokość wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa: do 85%, małe przedsiębiorstwa: do 80%, średnie przedsiębiorstwa: do 75%

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 

targi i wystawy