Branżowy Program Promocji - Produkcja Sprzętu Medycznego i Aparatury Pomiarowej

                           
 
 

Szanowni Państwo,

konsorcjum firm Ageron Polska i World Expo International serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w długofalowym programie promocji polskiej branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, dofinansowanym ze środków Ministerstwa Gospodarki. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2015 w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

·   Cel projektu

Program ma na celu wsparcie indywidualnych przedsiębiorców w zaplanowanych wydarzeniach promocyjnych związanych z ekspansją zagraniczną, co wpłynie na budowanie silnej marki polskiej branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej. Projekt uwzględnia zdywersyfikowane formy promocji, takie jak udział w targach zagranicznych i krajowych, misjach gospodarczych, konferencjach branżowych, spotkaniach matchmakingowych (B2B) i szkoleniach. Zaplanowane wydarzenia będą odbywać się na wybranych rynkach zagranicznych, w tym głównie w Niemczech, Rosji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Brazylii, USA i w Polsce.

·   Finansowanie

Wielkość pomocy za udział w branżowym programie promocji wynosi do 75% poniesionych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom, którzy wezmą udział w minimum 50% zaplanowanych wydarzeń promocyjnych w ciągu trzech lat trwania programu spośród 15 imprez targowych, 3 szkoleń, 5 misji zagranicznych oraz w produkcji materiałów promocyjnych. Zakres pomocy udzielanej przedsiębiorcom został określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 15 lipca 2010 r. Dodatkowo, biorąc udział w Programie, Państwa firma może liczyć na całościową obsługę firm Ageron Polska i World Expo International, począwszy od konceptualizacji działań promocyjnych, poprzez ich kompleksową realizację wraz z organizacją logistyki.

·   Realizatorzy projektu

   Firma Ageron Polska ma bogate doświadczenie w zakresie dostarczania i zarządzania informacją o rynku, tworzenia strategii ekspansji zagranicznej, marketingu przedsiębiorstw i instytucji publicznych, organizowaniu międzynarodowych spotkań biznesowych.

   Firma World Expo International, partner projektu, specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie targowym oraz realizacji udziału polskich firm z branży medycznej w misjach gospodarczych i największych zagranicznych targach branżowych, m. in. Arab Health w Dubaju, Hospitalar w Sao Paulo, FIME w Miami, Zdravookhranenyie w Moskwie, Medica w Düsseldorfie.

Przedstawiony program pozwoli na bezpośrednią promocję Państwa firmy na rynkach zagranicznych oraz jest szansą pozyskania nowych partnerów handlowych na rynkach objętych programem promocji. Projekt adresowany jest do polskich przedsiębiorców wchodzących na rynki zagraniczne. W celu zgłoszenia się do programu prosimy o bezpośredni kontakt z firmą World Expo International pod nr tel.: (052) 3216910 lub adresem e-mail: info@polskamedical.pl

Prezentacja Branżowego Programu Promocji branży sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej.                         


targi i wystawy