Ogłoszenia

Firma World Expo International Sp. z o.o. zakończyła realizację programu promocji o charakterze ogólnym, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, poddział. 6.5.1 oraz 6.5.2, pod nazwą:

„Misja gospodarcza i udział dla zainteresowanych firm w wystawie „Węgiel Rosji i Górnictwo 2011”, Nowokuźnieck/Rosja, 7-10 czerwca 2011 r.”

„Promocja polskiej gospodarki na Specjalistycznej Wystawie BELAGRO 2011, Mińsk/Białoruś, 7-10 czerwca 2011 r.”

targi i wystawy